Betingelser

Hvem: Personer over 18 år kan købe ydelser. Enten som privat eller som firma. Såfremt det drejer sig om et firma skal firmaets CVR/SE nr. oplyses.

Bestilling: Et uforpligtende møde kan arrangeres med kort varsel. I forbindelse med mødet gennemgås kundens ønsker (evt indenfor et givent budget) vedrørende produktion af website/visitkort og prisoverslag udarbejdes. Såfremt et endeligt tilbud ønskes, fremsendes dette indenfor 8 arbejdsdage. Dette tilbud vil være gyldig i 30 dage med mindre andet er specificeret i tilbudet.
Hvis tilbudet bekræftes, er det bindende. Levering og fakturering iht. tilbud.
Tilbudsmaterialet vil som hovedregel bestå af et skriftligt tilbud samt et funktionsdueligt princip-eksempel på den foreslåede website/visitkort.

Ændringer: Er mulige helt frem til den endelige produktion. Såfremt ændringerne har indflydelse på tilbudsprisen, fremsendes et nyt tilbud.

Priser: Alle priser er uden moms. Betaling skal ske senest 8 dage efter levering.

Kundeoplysninger: Alle kundeoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke uden forudgående accept fra kunden.

Domæne: Domæne kan bestilles alene eller i forbindelse med produktionen af en website. Domænet oprettes med kunden som ejer med mindre kunden ikke ønskes opført som ejer.
Domænet betales for 1 eller 2 år afhængigt af type.

Hosting: Webhotel kan tilbydes til allerede eksisterende website eller i forbindelse med produktion af website. Såfremt et webhotel bliver misbrugt til ulovlig virksomhed, lukkes den øjeblikkeligt og sagen overgives til politiet.

Rahbek Webdesign producerer ikke websites med nogen form for ulovligt eller usømmeligt indhold. Desuden accepteres brugen af materiale og billeder uden brugsret, herunder "dybe links" uden behøring ejerskabs reference, ikke.

Ansvar: Rahbek Webdesign kan ikke drages til ansvar for indholdet af website/visitkort eller evt. tab afledt heraf.

Ændring af vilkår: Vilkårene kan ændres med 30 dages varsel. I forbindelse med ændringer, som et resultat af udefra kommende faktorer dom lovgivningen ol. kan vilkårene ændres uden varsel.